Подаване на уведомление за ДДС по електронен път на дружества без записи /фактури/

5.00 лв.