Подаване на ДДС , чрез електронен подпис без записи /фактури/

20.00 лв.